BOURACÍ A VYKLÍZECÍ PRÁCE

zařídíme vše potřebné, aby stavba mohla začít...

Specializujeme se na demoliční/bourací práce, odvoz a likvidaci stavebního odpadu. Provádíme rovněž vyklízení interiérů. Hodnotné movité věci zabalíme a odstěhujeme, či uskladníme pro pozdější využití. Díky našim zkušenostem a fyzické zdatnosti našich techniků si poradíme i hůře přístupným prostorem. 

Veškeré práce provádíme s ohledem na ochranu majetku tak, aby při manipulaci s odpadem nedocházelo k poškození například vchodových dveří, výtahu a dalších společných prostor domu. 

Platí, že pro stanovení konečné ceny, musíme objednané práce vidět, na místě zhodnotíme stav a vypracujeme zdarma nabídku. Těšíme se na vaši poptávku. 


Likvidace odpadu

Pro stavební odpad na zajistíme přistavení kontejneru, nakládku a likvidaci odpadu na vhodných skládkách.   

Stěhování

Zabalíme a zajistíme movité věci, které jsou určeny dalšímu využití. Věci odstěhujeme či uskladníme.

Ochrana majetku

Váš majetek ochráníme. Vše co je určeno k dalšímu užívání zakryjeme vhodným obalovým materiálem.

Těšíme se na vaši poptávku.