ELEKTROINSTALACE

kvalitně, odborně se závěrečnou revizí...

Elektroinstalační práce skvěle zapadají do celkového konceptu naší společnosti. Dovednosti v oboru elektro využíváme jak pro montáže osvětlení tak pro realizaci "chytrých domů" a "inteligentních elektroinstalací". 

Elektroinstalace provádíme od prvotního návrhu projektantem v oblasti elektro, přes samotnou montáž a závěrečnou revizi s výslednou revizní zprávou. Dbáme především na kvalitu a správnost použitých materiálů s ohledem na bezvadnou funkčnost.

Náš tým se specializuje na opravy stávající elektroinstalace. Na úpravu elektroinstalace v rámci rekonstrukce a také o nové projekty silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně s maximálním důrazem na kvalitu odvedené práce.


Projekty elektroinstalací

Vypracujeme projekt, který zohlední všechny vaše požadavky a zároveň vyhoví všem normativním a kvalitativním normám.

Revize elektroinstalací

Vypracujeme revizi nové nebo stávající elektroinstalace. Dodáme výslednou revizní zprávu včetně všech podmětů k řešení.

Opravy vyplývající z revize

Na základě vypracované revizní zprávy provedeme požadované opravy a úpravy vaší elektroinstalace.    

Elektroinstalace silnoproud

Nabízíme kompletní služby.  Budování kabelových tras, Osazení rozvaděčů, koncových prvků, osvětlení a další...

Elektroinstalace slaboproud

Dodáme a namontujeme vhodnou kabeláž pro EZS, datové sítě, rozvody chytrého domu, LED osvětlení  a další...

Televizní rozvody

Realizujeme kompletní projekty STA pro všechny typy objektů. 

Těšíme se na vaši poptávku.