DATOVÁ SÍŤ A WIFI

data a informace vládnou světem...

Kromě silnoproudé elektrikářské práce provádíme rozvody slaboproudé kabeláže a prvků pro datové sítě. Kvalitně odvedená práce při stavbě datové sítě je základem pro všechny další systémy včetně systému chytrého domu. Je dobré investici do kvalitních síťových prvků nepodcenit. 

Většina moderních systémů využívá internetové připojení a komunikaci po datové síti. Navrhne vám kvalitní a robustní řešení datové a WIFI sítě včetně aktivních prvků, switchů a routerů. Vaší domácí nebo firemní datovou a WIFI síť následně nakonfigurujeme pro bezproblémový každodenní provoz.  


Datové rozvody

Také pro rozvod slaboproudu zvolíme vhodnou kabelovou trasu. Protáhneme kabely husími krky, kabelovým žlabem a dalšími upevňovacími systémy na určená místa. 

Slaboproudý rozvaděč

Pro slaboproudou instalaci doporučujeme dva typy rozvaděčů. První pro jednotky ovládání chytrého domu a druhý pro instalaci síťových prvků datové sítě - rack. 

Internetové připojení

Doporučíme vhodný typ připojení pro váš objekt. Ve vašem zastoupení zajistíme konfiguraci pevné IP adresy a další nezbytných náležitostí.

Datová síť

Navrhneme konfiguraci datové sítě pro váš objekt. Osadíme datové zásuvky na určená místa. Proměříme jejich funkčnost, aby nic nebránilo plynulému provozu.

WIFI síť 

Navrhneme konfiguraci WIFI sítě pro váš objekt. Osadíme Acces pointy na určená místa. Proměříme jejich funkčnost, aby nic nebránilo plynulému provozu.

Vzdálený přístup a správa

Zajistíme vzdálený přístup a správu. Všechny technologie tak budete moci ovládat i v momentě kdy jste právě v doma. Také vám dokážeme vzdáleně pomoci.

Těšíme se na vaši poptávku.