ZAMĚŘENÍ NAPÍNANÝCH STROPŮ

Přesné měření, vstříc skvělému výsledku

Přesné zaměření provádíme až po dokončení zednických, sádrokartonářských a malířských prací. Pro měření používáme laserové měřiče a úhlové pomůcky. Instalace napínaných stěn a stropů je jedna z posledních činností vašeho projektu. Montáž je nutné provádět v bezprašném prostředí a ve stavu stavební připravenosti.  


Měření a výpočet

Finální měření se provádí v místě instalace, po dokončení nosné konstrukce stropu. Následně provedeme výpočet a zašleme fólii do výroby. Ta se provádí na zakázku. 

Výroba fólie

Výroba fólie trvá včetně všech logistických záležitostí cca 10 pracovních dní. Fólii přivezeme na místo montáže úhledně složenou v přepravní krabici.  

Montáž fólie

Aby byly zachovány správné pružné  vlastnosti fólie je dobré montáž provést do 14ti dní od výroby fólie. Čím se tato doba  prodlužuje, tím se fólie stává křehčí. 

Těšíme se na vaši poptávku.